Activitats

Per mantenir el nostre cos i la nostra ment en forma

Les nostres activitats

Activitats de tota mena a la nostra seu i fora d'ella.

imatge Casal Catalunya activitats balls en linea
Balls en línia

El ball en línia és un ball que es balla de manera individual, de manera coordinada i seguint el ritme de la música, de manera que els balladors es col·loquen individualment un al costat de l’altra i un davant l’altra, en fileres, de manera que tothom balla al mateix ritme.

imatge Casal Catalunya activitats balls de saló
Balls de saló

El ball de saló es balla en parella, de manera coordinada i seguint el ritme de la música, de manera que els balladors es col•loquen aparellats (home-dona).

imatge Casal Catalunya activitats billar
Billar

El billar és un esport de precisió que es practica impulsant amb un tac un nombre variable de boles en una taula amb un tauler de pissarra folrada de pany, rodejada de bandes de material elàstic. El billar que s’utilitza és el de caramboles.

imatge Casal Catalunya activitat bridge
Bridge

El Bridge és un joc de cartes, amb les cartes angleses, consistent a guanyar o prendre cartes. S’hi juga amb quatre participants, dues parelles Nord-Sud i Est-Oest adversàries, on cadascú és al davant del seu company.

imatge Casal Catalunya activitats cant coral
Cant coral

Un cor és una agrupació musical de caràcter exclusivament vocal, format per cantaires que canten col•lectivament, sovint conduïts per un director o directora.

imatge Casal Catalunya activitats cosir de blanc
Cosir de blanc

El cosir de blanc, o la costura, és el mètode pel qual s’uneixen dues o més teles en perforar i entrellaçar un fil a través d’elles, normalment amb ajuda d’una agulla.

imatge Casal Catalunya activitats decoupage
Decoupage

El decoupage és una tècnica manual decorativa en la qual s’empren papers impresos o teles per enganxar sobre suports diversos com fusta, ceràmica, metall, espelmes, sabons, vidre, pisa, cartró, entre d’altres.

imatge Casal Catalunya activitats dibuix
Dibuix

El dibuix és la representació gràfica realitzada per mitjà de línies, traços i ombres, elaborats amb llapis, ploma o altres objectes similars. El dibuix és la base de gairebé qualsevol obra artística, ja que la majoria de les obres visuals comencen amb un esbós dibuixat.

imatge Casal Catalunya activitats català
Idiomes Català/Anglès

Consisteix en ensenyar la llengua catalana, a nivell bàsic, tant escrit, llegit o parlat. Es llegeixen llibres senzills, on es practica la lectura, la gramàtica i la fonètica.

imatge Casal Catalunta taller d'informàtica
Informàtica

La Informàtica és tècnica relativa a la tecnologia que estudia el tractament automàtic de la informació utilitzant dispositius electrònics i sistemes computacionals.

imatge Casal Catalunya activitats modisteria
Modisteria

Una modista és la persona que té per professió el disseny i confecció de peces de vestir femenines com vestits, bruses, abrics, etc. També es denomina dissenyador de moda.

imatge Casal Catalunya activitats pintura
Pintura a l'oli

La pintura a l’oli és una tècnica pictòrica on el suport és fusta o tela (lli o cànem) tensada en un bastidor a la qual s’apliquen amb pinzell pigments mòlts dissolts en olis secantirs, com la llinosa, que fan d’aglutinant.

imatge Casal Catalunya activitats pintura de roba
Pintura de roba

La pràctica consisteix a aplicar una tècnica concreta damunt una superfície determinada, sia un full de paper, un llenç, un mur, una fusta o un retall de teixit. Concretament Pintar sobre roba és aplicar la pintura sobre qualsevol tipus de teixit.

imatge Casal Catalunya activitats punt de mitja
Punt de mitja i ganxet

El ganxet, de vegades anomenat teixit de ganxo, és una tècnica per teixir labors amb fil o llana que utilitza una agulla curta i específica, el ganxet, de metall, plàstic o fusta.

imatge Casal Catalunya activitats punt de coixí
Punta al coixí

La punta al coixí o boixets és un art tèxtil que consisteix a elaborar unes filigranes fines i complexes a partir de l’ús d’un patró de cartolina, fil, boixets, agulles i un coixí.

imatge Casal Catalunya activitats sardanes
Sardanes

La sardana és una dansa popular catalana considerada el ball nacional de Catalunya. És una dansa col•lectiva que ballen homes i dones agafats de les mans formant una rotllana, i puntejant amb els peus els compassos de la música interpretada per la cobla.

imatge Casal Catalunya activitats sevillanes
Sevillanes

La sevillana és un ball tradicional i característic d’Andalusia, nascut a la ciutat de Sevilla. Una sevillana s’estructura sempre en quatre parts; cada una d’aquestes parts va sempre acompanyada de la mateixa tornada. Té un compàs 3/4.

imatge Casal Catalunya activitats teatre
Teatre

El teatre és un art espectacular que produeix obres teatrals presentades directament davant o amb el públic, en un mateix espai i en directe. A l’obra teatral, un o més personatges tenen almenys un objectiu immediat que és interpretar un paper fictici per tal de distreure als espectadors.

imatge Casal Catalunya activitats domino
Altres activitats

també tenim d’altres noves activitats com poden ser l’escacs, jocs de taula, grup musical i guitarra.

Altres serveis

Serveis molt necessaris pels nostres membres