El dia 06 de març de 2020, va tenir lloc la darrera assemblea general de l’associació, on es va tractar el següent ordre del dia.

  1. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior.
  2. Presentacio estat de comptes de l’any 2019.
  3. Presentació pressupost per el any 2020.
  4. Aprovacio de les noves quotes per als propers anys.
  5. Presentació de les noves plataformes de l’associació.
  6. Invitacio a un membre de l’assemblea a formar part de la junta directiva.
  7. Anàlisi a les possibles limitacions a les activitats.
  8. Precs i preguntes.