Pepi Vaca Muelas

Pepi Vaca Muelas
Secretària

Títol de patronatge. Diplomada en auxiliar d’infermeria en geriatria . Curs de cures paliatives. Curs de ergonomia i canvis posturals. Curs de animació sociocultural: risoteràpia. Curs de psicosociologia: tècniques de relaxació. Curs de manipulació d’aliments.