Laureà Puigdomènech Llandrich

Laureà Puigdomènech Llandrich
Tresorer

Diplomat en relacions laborals com a graduat social col·legiat en exercici lliure dès de 1987. Agent de la propietat immobliària. Administrador de finques. Tècnic superior de prevenció de riscos laborals en les especialitats de seguretat, ergonomia i psicosociologia.