A partir del dia 1 d’octubre ja es poden recollir per secretaria els nous carnes de l’associació. Aquest nou carnet substitueix a l’anterior. És convenient que el porteu sempre a sobre a l’hora de fer les activitats, ja que se us pot demanar per resoldre qualsevol dubte o fer qualsevol tràmit, a la vegada que deixa constància de la vostra afiliació a l’Associació.

A la part anterior del carnet, hi ha la vostra identificació i al dors, una sèrie dades que us serveixen per contactar amb els membres de la Junta o per obtenir certa informació. També hi ha un codi QR per accedir a la web de l’associació de manera directa.